Get Adobe Flash player

2012年薛家古樹茶純料谷花香

y-126005

 
 

2012年薛家古樹  谷花純料

包裝紙與2012年春茶相同

區別在於此棉紙背面落以寒香小章區分

....

見圖2

 

 

茶源地:薛家古樹園(一) 哀牢山

茶乾:66kg

成品:400g/161片

 

 

 

 

 

此茶請洽琢茗堂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大樹純料˙單一茶菁

NO.1

台灣壺藝軒